The World Festival of Children’s Performing Arts in Toyama, 2022

Finlands AITA/IATA-Center söker barnteatergrupp som önskar spela sin föreställning under världsfestivalen för barnteater i Japan 2022.

Den grupp som väljs ut skickas som Finlands kandidat till festivalen. Arrangörerna väljer sedan vilka kandidater som bjuds in till festivalen.

Föreställningen får vara max 40 minuter lång och skall gärna passa för en internationell publik. Finlands AITA/IATA-Center kommer att stöda den utvalda gruppen med resekostnaderna, men gruppen bör förbereda sig på att söka om resebidrag eller på annat sätt bekosta en del av resekostnaderna till Japan.

Festivalarrangörerna bekostar allt uppehåll i Japan för 10 personer/ land.  

Temat för festivalen är: We build the future!

Målet med denna festival är att främja ömsesidigt kulturellt utbyte och vänskap

bland deltagarna, genom olika slags konstnärliga föreställningar,

seminarier och workshops där både de inbjudna gruppernas barn och gruppens ledare förbinder sig att delta.

Festivalen arrangeras 30.7 – 3.8 2022.

Ifall ni är intresserade av att söka så skicka då in följande information:

  1. En video på den föreställning ni önskar uppträda med.
  2. En lista på deltagarna som skulle resa
  3. Kort information om gruppen och om föreställningen

Informationen skall skickas till aitaiata@teater.fi senast 1.12.2021.

Frågor på svenska kan riktas till sofia@fsu.fi och på finska till mikko.vaananen@tnl.fi

Share this post