Deltagare söks till internationella teaterevenemang!

Är du över 18 år och älskar att spela teater? Vi söker nu deltagare till två internationella teaterevenemang för ungdomar.

Finlands AITA/IATA-Center söker 8 ungdomar som vill delta i internationella teaterevenemang denna sommar. Nu har du möjligheten att få träffa andra ungdomar från flera olika länder som delar din passion för teater. Båda evenemangen riktar sig till unga som redan har erfarenhet av att spela teater.

  • EDERED youth encounter 5.-12.8.2022 Osijek, Kroatien

Vi söker två deltagare till årets EDERED som arrangeras i Kroatien. Under veckan arrangeras dagligen workshops med ledare från flera olika länder. Veckan kulminerar i en slutproduktion som visas som avslutning av staden Osijeks sommarfestival. 

LEDIGA PLATSER 2

Mera information om EDERED: www.edered.org

  • Future Telling 4: ”Dolce Vita” 14.-21.8.2022 Koper, Slovenien
    Dagligen arrangeras workshops med teman som t.ex. improvisation, fysisk teater och film. 

Utöver Finland kommer det deltagare från Slovenien, Kroatien, Tyskland, Belgien, Israel och Italien. Med er till evenemanget reser en workshopsledare och en ungdomsledare från Finland.

LEDIGA PLATSER: 6

Future Telling 3 hemsida: https://theatreworkshops1.wixsite.com/the-new-generation 

Bägge evenemangen riktar sig till ungdomar i åldern 18–25 år som har tidigare erfarenhet inom teater. Goda kunskaper i engelska är ett krav för att kunna delta. Deltagaravgiften är 180€/deltagare. För deltagaravgiften får du allt program, mat, resor inom landet evenemanget arrangeras i och uppehälle under evenemanget. Därtill betalar Finlands AITA/IATA-Center tillbaka kostnaderna för din flygbiljett mot kvitto. 

Hur söka med?

Skicka en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv, om din teatererfarenhet och med en motivering varför det skulle vara viktigt att just du får delta. Skriv också ifall du söker till båda evenemangen eller endast någondera.

Ansökan skall skickas till adressen aitaiata@teater.fi

SISTA ANSÖKNINGSDAGEN: ONSDAG 8.6.2022

www.aita-iata.fi

Facebook: Finnish Centre of Aita/Iata

Share this post