Nu kan du i åldern 14–17 söka till internationellt teaterläger

EDERED 2023 SÖKER TEATERINTRESSERADE UNGDOMAR TILL LÄGER I UNGERN.

 EDEREDs (EUROPEAN DRAMA ENCOUNTERS – RENCONTRES EUROPEENNES DE DRAMA) grundtanke är att föra samman unga från olika länder och kulturer med hjälp av drama och teater. 

I år arrangeras EDERED lägret i Ungern (Pecs, Orfü, Budapest) 4-11.6.2023. Lägret kommer i år att samla ungdomar från 15 olika länder och erbjuder deltagarna workshops och teaterrelaterat program under veckan. Därtill gör deltagarna tillsammans en föreställning som de uppträder med i slutet av lägret. 

Från Finland söker vi nu 10 unga i åldern 14-17. Du måste ha goda kunskaper i engelska (all undervisning sker på engelska) och du bör ha tidigare teatererfarenhet.

Med gruppen från Finland reser och deltar en gruppledare och en workshopsledare.  

 Deltagaravgiften är 180€/deltagare. De övriga resekostnaderna så som flygbiljetter, kost och logi ersätts av arrangören och Finlands AITA/IATA- Center. 

 Skicka oss en fritt formulerad ansökan (Den får innehålla text, bildmaterial och video) till adressen mikko@tnl.fi. I ansökan ber vi dig berätta varför just du borde få åka på ett internationellt teaterläger. I ansökan bör ditt namn, din ålder, din tidigare erfarenhet och kontaktuppgifter framkomma. Du bör också diskutera resan med dina föräldrar före du söker.

Sista ansökningsdagen är 9.2.2023 

Share this post