TERVEISIÄ MATKOILTA

Finlands AITA/IATA-center förmedlar årligen nationella teatergrupper för att delta i internationella teaterevenemang

Grupper stödda av centret kan följas på #iatafi

TIDIGARE PROJEKT

EDERED, HANKOO

Länder som deltog: Finland, Belgien, Kroatien, Danmark, Estland, Frankrike, Israel, Polen, Schweiz, Sverige, Turkiet och Storbritanien.

NEATA, PORVOO

International amateur theater festival that brought together over 200 theater enthusiasts from all the Nordic and the Baltic countries and from Poland and Italy for five days and performances, workshops and meetings.