FINLANDS

AITA/IATA-CENTER

Finlands AITA/IATA-Center är ett samarbete mellan de fyra amatörteaterorganisationer i Finland. Medlemmarna är Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU), Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (Fidea) och Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.(TNL) ja Suomen Harrastajateatteriliitto (SHTL). Centret sköter det finländska amatörteaterfältets internationella ärenden och sitter med i styrelserna i flera Nordiska och Internationella amatörteaterorganisationer.

Finlands center informerar amatörteaterfältet om internationella festivaler, seminarium och utbildningar som amatörteatergrupper och teateraktiva individer från Finland kan ta del av. Samtidigt förmedlar centret information om det finländska amatörteaterfältet utomlands.

Centrets styrelse

Sofia Wegelius

Ordförande

Kimmo Tähtivirta

Vice ordförande

Mikko Väänänen

Centrets sekreterare

Sanna Saarela

Medlem

Päivi Hämäläinen

Medlem

Moderskapsledig

Medlemsorganisationer
FINLANDS AITA/IATA-CENTER STÖDS AV
FINLANDS UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIE