Kontaktuppgifter:

Finlands AITA/IATA-center/TNL
Hietaniemenkatu 2, 4.krs
FI-00100 Helsinki
FINLAND,

aitaiata(at)teater.fi

Finlands AITA/IATA-Center

Finlands AITA/IATA-Center är ett samarbete mellan de tre amatörteaterorganisationer i Finland. Medlemmarna är Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU), Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (Fidea) och Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.(TNL)
Centret sköter det finländska amatörteaterfältets internationella ärenden och sitter med i styrelserna i flera Nordiska och Internationella amatörteaterorganisationer.

Finlands center informerar amatörteaterfältet om internationella festivaler, seminarium och utbildningar som amatörteatergrupper och teateraktiva individer från Finland kan ta del av. Samtidigt förmedlar centret information om det finländska amatörteaterfältet utomlands.

 

 

 

 

The heart of the matter is …

All art must have an amateur heart.

Let me rephrase:

All art has an amateur heart. Otherwise it is mere commodity. A product. Consumer goods. Läs mera >>

 

Linn Gröndahl, Ingrid Lang och Amanda Grönroos
 

Neatafestivalen blev ett bevis på amatörteaterns höga standard i Europa

 

Under juli månad i år samlades över 200 teaterentusiaster från Nordeuropa, Italien och Polen i Borgå för att delta i den internationella amatörteaterfestivalen Neata 2014. Festivalen arrangerades nu för åttonde gången och för första gången Finland.

Bland deltagarna fanns dels teatergrupper som valts ut att uppträda på festivalen, men också förtroendevalda och de som arbetar med amatörteater i Nordeuropa. Deltagarna fick ta del av bland annat 13 föreställningar, tre olika workshops, nationella kvällar och en utflykt till Pellinge. Alla föreställningar sågs även av tre jurymedlemmar, vars uppgift det var att ge konstruktiv kritik till grupperna i samband med de diskussionstillfällen som arrangerades efter föreställningarna. Föreställningarna besöktes sammanlagt av över 2000 åskådare och fick fin respons av publiken efteråt.

Festivalen arrangerades av Finlands AITA/IATA-center som är ett samarbetsorgan för Finlands tre amatörteaterförbund; Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen Harrastajateatteriliitto och Työväen Näyttämöiden Liitto.  Detta var ett unikt samarbetsprojekt och först andra gången genom tiderna som dessa tre organisationer förenades och arrangerade något tillsammans.

Det som lyckades över förväntan under festivalen var de nationella kvällar som grupperna själv fått planera. Under kvällarna bjöds det på lokala läckerheter, det lärdes ut danser och sånger och man kunde se flera uppträdanden från de olika länderna.

Under tiden som festivalen varade så pågick också den två veckor långa Neata Youth workshoppen, där ungdomar samlades och arbetade med teater som uttrycksform över land och språkgränser.

Neata 2014 festivalen dokumenterades av bland annat en fotograf, en filmmakare och två ungdomsjournalister som intervjuade deltagare och skrev artiklar. Här intill kan ni läsa deras artikel som summerade festivalveckan.

Sofia Wegelius

*****************************************************************

Finlands AITA/IATA-center är ett nationellt samarbetsorgan mellan tre olika teaterorganisationer. Centret bevakar amatörteaterfältets nordiska och internationella ärenden och deltar i den internationella amatörteaterteaterverksamheten. Finska centret informerar det nationella amatörteaterfältet om internationella och nordiska festivaler, kurser och seminarier samt främjar finska gruppers och enskilda teateraktörers deltagande i internationella evenemang.
Finlands AITA/IATA-Center är medlem i Nordiskt Amatörteaterråd (NAR) och i internationella amatörteaterorganisationen AITA/IATA (Association Internationale du Théâtré Amateur / International Amateur Theatre Association). Internationella amatörteaterorganisationen AITA/IATA:s regionala samarbetsorgan NEATA började sin verksamhet i augusti 1997. Till NEATA hör förutom de nordiska- även de baltiska länderna.
Kontaktuppgifter:

Finlands AITA/IATA-center:

Tfn +358 10 281 6060
aitaiata(at)teater.fi
Minervagatan 1 C 21, 00100 Helsingfors, Finland

Medlemsorganisationerna:

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Georgsgatan18, 00120 Helsingfors
p. +358 (0)50 502 4280, faksi 09 648 230
sofia.wegelius(at) fsu.fi

Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (FIDEA)
Väinölänkatu 8 B, 00610 Helsinki - Finland
p. +358 400 794762
tintti.karppinen@welho.com

Työväen Näyttämöiden Liitto ry TNL
Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki
p. 050 594 6074
mikko (at) tnl.fi